دو گزینه اصلی قضاوت دربی/ چه کسی در سوت سرنوشت می‌دمد؟ +جدول