ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) در اندیمشک تشکیل شد