تعویق آموزش معارضان سوری/تأکید مقام ایرانی بر تداوم حمایت ایران از سوریه/همزمانی ۲ انفجار در حمص