پیش‌نیازهای جذب «منابع خارجی» در گفت‌و‌گو با دکتر بهکیش/ سرمایه‌گذاران می‌آیند؟