این کتابهای طنز جیره یکسال خندیدن شما را جور می‌کنند/ «خاطرات یک گوسفند» را در کنار «چوپان معاصر» بخ