نیمار کار را درنیمه نخست تمام کرد/ غروب رویاهای هالیوودی در مثلث MSN