بهترین شیوه مصرف تخم مرغ آب‌پز کردن است/استفاده از روغن زیتون با حرارت پایین کیفیت غذا را بیشتر می‌ک