فیلم/ جولان قاتل خاموش در ایران/ آنچه باید درباره دیابت بدانید