اعزام 10 هزار زائر کرمانشاهی به مرقد مطهر امام راحل‌