شرایط یمن مانند شرایط غزه است/رسانه‌های آمریکایی مستقل نیستند/دموکراسی و حقوق‌بشر ابزار منافع آمری