پیام تسلیت باشگاه پرسپولیس به نگهبان باسابقه این باشگاه