آزاده نامداری رسما وارد دنیای سینما شد / همبازی شدن مجری تلویزیون با فرزند بهزاد فراهانی