دیپلمات کهنه کار آمریکایی: عزم اوباما برای رسیدن به توافق با ایران خلل ناپذیر است