برگزاری همایش «ما زنده‌ایم» در زاهدان برگزار می شود