بخش موبایل سامسونگ به دنبال راهکاری برای فرار از زیر سایه اپل