مرحوم آیت الله بهجت مرجعی استکبار ستیز و مظهر زهد بود