در دیداری دوستانه و نزدیک تیم ملی جوانان مقابل ایتالیا شکست خورد