کفاشیان: برای رفع مشکل بازیکنان سرباز نامه‌نگاری کردم