علما و روحانیان نقش بسزایی در ترویج فرهنگ دینی و اسلامی در جامعه دارند