فردوسی پور مصدوم شد/دوری شش هفته ای عادل از میادین فوتبال!