احوالپرسی تلفنی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دکتر صالحی/عیادت جهانگیری و وزیر بهداشت از معاون رییس