امیرعبداللهیان: آمادگی داریم سه فروند هواپیمای حامل غذا و دارو به یمن منتقل کنیم