رایزنی تلفنی وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان ملل درباره یمن