تیم‌هایی که الزامات AFC را رعایت نکنند از لیگ اخراج می‌شوند