یکهزار حافظ قرآن از سراسر کشور در شاهچراغ(ع) گرد هم می آیند