تماشا کنید: بازی Assassin’s Creed: Syndicate به صورت رسمی معرفی شد