حاتمی: امیدوارم اولین دربی برایم خاطره انگیزه شود/ ما حرفمان را درون زمین می زنیم