استخدام بازاریاب در کانون تبلیغاتی پارلا واقع در استان آذربایجان شرقی