استخدام کارشناس حسابداری و کامپیوتر در یک شرکت بازرگانی واقع در استان مرکزی