بازدید رئیس مجلس از نمایشگاه بین‌المللی کتاب / عکس : حامد جمشیدی