برای حضور در تیم ملی/ نوراللهی پاسپورت خود را به فدراسیون تحویل داد