تیم فوتبال شهرداری ارومیه به دلیل عدم حضور نماینده رشت برنده اعلام شد