میثاقیان: مس رفسنجان فشار زیادی روی ما وارد کرد اما با تجربه‌مان پیروز شدیم