مهمترین علامت‌های بیماری پارکینسون/نرخ شیوع پارکینسون 100 در هر 100هزار نفر