استخدام کارشناس مالی در یک شرکت بازرگانی واقع در استان مرکزی