تاکید معاون استاندار کرمان بر حفظ هویت فرهنگی و تاریخی