در حوزه ترجمه آثار مربوط به پیامبر اسلام باید اقدامات گسترده‌ای انجام شود