ادعای آمانو: توافق آتی با ایران اجازه دسترسی به سایت‌های نظامی را می‌دهد