تمام توانمان را برای صعود به لیگ برتر به کار می گیریم