«رضا ایرانمنش» فیلمش را از روی تخت بیمارستان کلید می‌زند