وزیر جدید نتانیاهو پس از دعوت به کشتار فلسطینی ها، ...