ساخت سومین مرکز درمانی در کربلا برای زائران ایرانی