مرکل در دیدار رییس رژیم صهیونیستی: هیچ قولی برای حصول توافق هسته‌ای با ایران نمی‌دهم