دریافت گاو طلایی توسط ستاره ایرانی ژوپیلر لیگ هلند + فیلم