دیدار معاون وزیر با خانواده شهدای ورزشکار استان زنجان