نماینده سقز و بانه از امضای طرح سه فوریتی مذاکرات هسته ای اعلام برائت کرد