بلومبرگ: تعلیق تحریمها آغاز شد/ ایرباس‌ها در راه تهران