گفتگو با مردی که قاتل برادرش را پای چوبه‌دار بخشید / این مرد یک دختر پلاستیکی دارد! / حضرت میکائیل چه م