نسل چهارم اینترنت همراه اول در استان کردستان راه اندازی می شود