بیانیه هیئت رئیسه سازمان لیگ در خصوص مجوز حرفه‌ای تیم‌های دسته اولی